20:24 | 10/10/2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 10 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 10 tháng 10 năm 2021
Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 10 tháng 10 năm 2021
Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 10 tháng 10 năm 2021
Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 10 tháng 10 năm 2021

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-dich-benh-covid-19-ngay-10-thang-10-nam-2021-9507.html

In bài viết