19:48 | 02/10/2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 2 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 2 tháng 10 năm 2021
Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 2 tháng 10 năm 2021
Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 2 tháng 10 năm 2021

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/thong-ca-o-ba-o-chi-ve-ti-nh-hi-nh-di-ch-be-nh-covid-19-ngay-2-thang-10-nam-2021-9443.html

In bài viết