16:00 | 23/09/2021

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh (23/9/2021)

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh
Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh (23/9/2021)
Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh (23/9/2021)

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/yeu-cau-ra-soat-cac-truong-hop-lien-quan-den-benh-nhan-covid-19-theo-thong-bao-khan-cua-cac-tinh-2392021-9369.html

In bài viết