20:18 | 11/09/2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 11 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 11 tháng 9 năm 2021
Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID 19 ngày 11 tháng 9 năm 2021
Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID 19 ngày 11 tháng 9 năm 2021
Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID 19 ngày 11 tháng 9 năm 2021

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/thong-ca-o-ba-o-chi-ve-ti-nh-hi-nh-di-ch-be-nh-covid-19-ngay-11-thang-9-nam-2021-9279.html

In bài viết