09:21 | 23/07/2021

Yên Bái tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19

Trước tình hình diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid – 19 ở nhiều địa phương trong cả nước, Tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành Công văn hỏa tốc số 407 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong toàn hệ thống chính trị tỉnh tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; kiên quyết giữ vững thành quả của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm ngặt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, trong đó ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng, chống dịch. Đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Yên Bái tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19

Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 1 số địa phương

Yên Bái tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19

Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 của tỉnh tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh hàng ngày, hàng giờ, bám sát và thực hiện kịp thời, nghiêm ngặt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh theo phương châm bốn tại chỗ; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản phòng, chống dịch với những giải pháp cụ thể về phòng ngừa, xét nghiệm, điều trị ở cấp độ cao hơn, yêu cầu cao hơn để ứng phó kịp thời, hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt tại các cơ sở y tế, khu cách ly, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, bến xe….Tiếp tục duy trì và phát huy cao độ hiệu quả các chốt kiểm dịch liên ngành. Chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính Phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 bảo đảm kịp thời, hiệu quả, thiết thực, đúng quy định. Bên cạnh đó, các ngành thành viên như: Sở y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sở Công thương, Sở Tài chính cũng cần thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid- 19. Các huyện, thị, thành ủy tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và ngành y tế.

Đoàn Mến - Trần Tiến

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/yen-bai-tiep-tuc-thuc-hien-quyet-liet-hieu-qua-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-8794.html

In bài viết