20:31 | 22/07/2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 22 tháng 7 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 22 tháng 7 năm 2021
Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 22 tháng 7 năm 2021
Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 22 tháng 7 năm 2021
Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 22 tháng 7 năm 2021

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/thong-ca-o-ba-o-chi-ve-ti-nh-hi-nh-di-ch-be-nh-covid-19-ngay-22-thang-7-nam-2021-8792.html

In bài viết