17:05 | 22/07/2021

Công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

Công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
Công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
Công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/cong-dien-ve-viec-chu-dong-ung-pho-voi-ap-thap-nhiet-doi-va-mua-lu-8790.html

In bài viết