11:45 | 04/07/2021

Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tiếp tục chương trình làm việc, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã thông qua Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh.

Kết quả, với 56/56 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%, ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX phát biểu tại kỳ họp

Cũng với số phiếu bầu 100%, ông Nguyễn Thế Phước, ông Ngô Hạnh Phúc và bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Kỳ họp cũng đã bầu 18 Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lãnh đạo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX

Trung Dũng, Nguyễn Minh, Đức Tình

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/ong-tran-huy-tuan-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-ubnd-tinh-yen-bai-khoa-xix-nhiem-ky-2021-2026-8625.html

In bài viết