08:57 | 10/06/2021

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 (mở rộng)

Sáng nay 10/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (mở rộng) thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sơ kết, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; cho ý kiến vào Báo cáo về việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhân sự các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH TW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH TW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Hội nghị lần thứ 8 BCH Đảng bộ tỉnh diễn ra trong không khí vui mừng, phấn khởi trước thành công toàn diện của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, đối với dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được cơ quan tham mưu chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học; Quá trình xây dựng dự thảo đã đối chiếu, so sánh để lựa chọn, tích hợp các nội dung đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX và 09 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đã ban hành để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  lần thứ 8 (mở rộng)
Toàn cảnh hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 (mở rộng)

Đối với việc đánh giá kết quả sau 03 năm thực hiện và tham gia ý kiến vào dự thảo Kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã chủ động triển khai một cách quyết liệt, bài bản, khoa học việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị; là một trong những tỉnh đi đầu và cho đến nay đã hoàn thành cơ bản việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hệ thống chính trị của tỉnh theo yêu cầu đề ra.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  lần thứ 8 (mở rộng)
Đ/C Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, một nội dung quan trọng của Hội nghị này là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ cho ý kiến vào Báo cáo về việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhân sự các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Phương án nhân sự các chức danh đã được chuẩn bị đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương; các đồng chí được lựa chọn giới thiệu đều đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và gắn liền với Đề án nhân sự của Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã được Trung ương phê duyệt.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  lần thứ 8 (mở rộng)
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị
Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  lần thứ 8 (mở rộng)
Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 (mở rộng) diễn ra trong thời gian 01 ngày với nhiều nội dung quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận sâu sắc, có chất lượng để Hội nghị hoàn thành tốt chương trình đề ra./.

Trung Dũng, Nguyễn Minh, Trần Tiến

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/khai-mac-hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-lan-thu-8-mo-rong-8437.html

In bài viết