08:42 | 11/06/2024

Ngày Quốc tế Vui chơi 11/6: Vui chơi giúp tăng cường sự phát triển của trẻ em

Mọi trẻ em đều có quyền được vui chơi. Đây là quyền cơ bản đã được công nhận trong Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em và Luật Trẻ em Việt Nam. Dựa trên nguyên tắc này, vào tháng 3/2024, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết do 13 quốc gia cùng đề xuất, trong đó có Việt Nam, và tuyên bố ngày 11/6 hàng năm là Ngày Quốc tế Vui chơi.
Chú thích ảnh

Theo: baotintuc.vn

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/ngay-quoc-te-vui-choi-116-vui-choi-giup-tang-cuong-su-phat-trien-cua-tre-em-15447.html

In bài viết