17:17 | 09/06/2024

Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa dông, lốc, sét, mưa đã và gió giật mạnh

Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa dông, lốc, sét, mưa đã và gió giật mạnh
Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa dông, lốc, sét, mưa đã và gió giật mạnh
Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa dông, lốc, sét, mưa đã và gió giật mạnh

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/chu-dong-trien-khai-cac-bien-phap-ung-pho-voi-mua-dong-loc-set-mua-da-va-gio-giat-manh-15439.html

In bài viết