08:57 | 21/05/2024

Tăng lương hưu cho người nghỉ hưu trước ngày 1/7 lên bao nhiêu?

VTV.vn - Khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 đồng thời sẽ tiến hành xây dựng điều chỉnh 3 mức lương hưu phù hợp cho từng nhóm đối tượng ở từng giai...
Tăng lương hưu cho người nghỉ hưu trước ngày 1/7 lên bao nhiêu?

Nghị quyết 104/2023/QH15 về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024 quy định ngày 1/7/2024 cả nước sẽ tiến hành tổng thể các chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Có thể thấy khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 sẽ dẫn đến nhiều sự thay đổi lớn trong tiền lương của khu vực công lẫn các chế độ, phụ cấp liên quan đến mức lương cơ sở.

Bởi theo Nghị quyết 27 sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương như hiện nay, thay vào đó xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới. Chính việc bỏ đi mức lương cơ sở cũng như điều chỉnh mức lương mới sẽ ảnh hưởng lớn đến mức hưởng lương hưu.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu, phân chia thành 3 nhóm đối tượng. Theo đó, mỗi nhóm đối tượng sẽ được xây dựng mức tăng lương hưu phù hợp.

Nhóm 1: Là những người nghỉ hưu thông thường. Với nhóm này, mức tăng lương hưu sẽ được tính toán hợp lý giữa khu vực đang làm việc với người nghỉ hưu, hài hòa giữa người cùng chức vụ trước và sau 1/7/2024.

Theo quan điểm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội việc điều chỉnh mức lương hưu không thấp hơn 50% so với mức tăng lương sau cải cách để đảm bảo hài hòa, cân đối, không để người nghỉ hưu bị đẩy xa hơn, thiệt thòi khi cải cách tiền lương.

Nhóm 2: Với nhóm những người nghỉ hưu trước ngày 1/7/2024, nhà nước cần áp dụng mức bù để giảm phần chênh lệch lương giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách chính sách tiền lương.

Ngoài áp dụng chính sách bảo hiểm xã hội, những người hưởng lương theo ngân sách khi về hưu được đảm bảo đầy đủ chế độ như người nghỉ hưu bình thường.

Nhóm 3: Với nhóm nghỉ hưu trước năm 1995. Sẽ có chính sách đặc biệt để đẩy lương hưu lên cao hơn nữa.

Như vậy, theo thông tin trên thì khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 đồng thời sẽ tiến hành xây dựng điều chỉnh 3 mức lương hưu phù hợp cho từng nhóm đối tượng ở từng giai đoạn.

Đối với người nghỉ hưu trước 1/7/2024 thì cần xem xét áp dụng mức bù để giảm phần chênh lệch lương giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách chính sách tiền lương. Nhằm đảm bảo công bằng và không để đối tượng này không bị thiệt thòi khi cải cách tiền lương.

Dự kiến, nghị định điều chỉnh lương hưu sẽ trình Chính phủ trong tháng 5/2024.

Theo: vtv.vn

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/tang-luong-huu-cho-nguoi-nghi-huu-truoc-ngay-17-len-bao-nhieu-15333.html

In bài viết