16:19 | 23/01/2023

Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh
Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/chu-dong-ung-pho-voi-ret-dam-ret-hai-tren-dia-ban-tinh-yen-bai-12651.html

In bài viết