08:58 | 22/01/2023

Vẹn tròn niềm tin yêu!

(ĐCSVN) – Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cũng là dịp Đảng ta kỷ niệm ngày thành lập. 93 mùa Xuân, 93 năm Đảng lãnh đạo đất nước kiên trung, anh dũng, bản lĩnh và trí tuệ, đổi mới và phát triển để vượt qua chính mình, đi hết từ thắng lợi này, tới thắng lợi khác và ngày càng khẳng định vai trò lãnh đạo trong mọi điều kiện, hoàn cảnh…
Vẹn tròn niềm tin yêu!

Năm 2022 được coi là năm “lửa thử vàng” của đất nước ta khi phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, khi cả dân tộc cùng bước qua một cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu của Đảng, tinh thần "Tiền hô hậu ủng", "Nhất hô bá ứng", "Trên dưới đồng lòng", "Dọc ngang thông suốt" đã đi vào cuộc sống. Chính vì vậy, với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, toàn dân tộc đoàn kết thành một khối, đồng sức, đồng lòng, chúng ta đã vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bức tranh sống động và phát triển toàn diện của đất nước ta thể hiện trên tất cả các lĩnh vực. Trong phát triển kinh tế, chúng ta đã thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kế hoạch. Tăng trưởng GDP của cả nước đạt khoảng 8%, tăng cao so với kế hoạch đề ra từ 6 - 6,5%. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều phục hồi, có bước phát triển mạnh. Thu ngân sách nhà nước tăng 20% so với năm 2021. Lần đầu tiên, chúng ta có Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đặc biệt, Bộ Chính trị ban hành 6 Nghị quyết chuyên đề về phát triển 6 Vùng trọng điểm nhằm đẩy mạnh phát triển toàn diện từng vùng, từng địa phương.

Lĩnh vực văn hóa ngày càng được quan tâm hơn, đặc biệt từ sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc cuối năm 2021. Lần đầu tiên, chúng ta tập trung xây dựng các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người Việt Nam thời kỳ mới. Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí quy mô lớn, đặc biệt là SEA Games 31 đã được tổ chức rất thành công. Công tác giáo dục, y tế đang dần được củng cố, có nhiều đổi mới sau đại dịch COVID-19, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu học tập và khám, chữa bệnh của nhân dân.

Các chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ được triển khai kịp thời, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Đối ngoại Việt Nam, với tinh thần “ngoại giao cây tre” được phát huy hiệ quả, toàn diện trên từng lĩnh vực. Đặc biệt là chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chuyến thăm, làm việc tại các nước châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ của các đồng chí trên cương vị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đã góp phần củng cố và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế...

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường, kế thừa, phát huy tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã đạt được trong thời gian qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ đến nay; kết hợp hài hoà, nhuần nhuyễn hơn giữa "xây" và "chống". Đảng ta đã thực sự có nhiều giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của tổ chức Đảng và chất lượng Đảng viên. Nhiều chủ trương, quyết định mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức và công tác cán bộ được ban hành sát thực và vận dụng vào thực tiễn. Đặc biệt, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, với tinh thần nghiêm khắc nhưng nhân văn, khoa học đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn. Tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiểm soát, đẩy lùi; nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng, chưa từng có tiếp tục được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ.

Cũng trong năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Với 3 Kỳ họp, trong đó có 1 Kỳ họp bất thường, Quốc hội đã thảo luận, xem xét thông qua 12 dự án luật, 34 nghị quyết; cho ý kiến đối với 13 dự án luật. Chính phủ và chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ, chính quyền điện tử... Hệ thống các cơ quan tư pháp đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh cải cách tư pháp, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, khá toàn diện và đồng bộ các hoạt động tư pháp. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần quan trọng tăng cường sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm 2023 được dự báo còn nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp đã được Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, Quốc hội nhận định và đề ra những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra. Chúng ta tin tưởng rẳng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quyết tâm, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến của dân tộc, chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến thời cơ thuận lợi thành hiện thực; xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Một mùa Xuân mới đang về, chào đón Xuân Quý Mão, những kết quả trên đây chính là động lực to lớn đưa đất nước bước vào năm 2023 với niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững vì một khát vọng Việt Nam hùng cường.

Những thanh âm từ cuộc sống, của đất trời thời khắc giao hòa của năm cũ, năm mới, nhìn lại những gian lao, vất vả và thành tựu của Đảng, của đất nước trong suốt 93 năm qua cũng như vượt qua 2 năm đại dịch càng minh chứng rõ hơn tinh thần của một “đất nước bốn ngàn năm, vất vả và gian lao. Đất nước như vì sao, vững vàng phía trước…”./.

Hoa Hiền

Theo dangcongsan.vn

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/ven-tron-niem-tin-yeu-12644.html

In bài viết