19:18 | 04/08/2022

Từ đêm nay (4/8), Yên Bái có mưa to và dông; đề phòng sét đánh, lũ ống, lũ quét, trượt lở đất đá

Từ đêm nay (4/8), Yên Bái có mưa to và dông; đề phòng sét đánh, lũ ống, lũ quét, trượt lở đất đá
Từ đêm nay (4/8), Yên Bái có mưa to và dông; đề phòng sét đánh, lũ ống, lũ quét, trượt lở đất đá
Từ đêm nay (4/8), Yên Bái có mưa to và dông; đề phòng sét đánh, lũ ống, lũ quét, trượt lở đất đá

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/tu-dem-nay-48-yen-bai-co-mua-to-va-dong-de-phong-set-danh-lu-ong-lu-quet-truot-lo-dat-da-11636.html

In bài viết