16:51 | 28/06/2022

Cần chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Cần chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Cần chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Cần chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/can-chu-dong-ung-pho-voi-mua-lon-tren-dia-ban-tinh-yen-bai-11376.html

In bài viết