18:43 | 11/06/2022

Công văn về việc đôn đốc tiến độ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19

Công văn về việc đôn đốc tiến độ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19
Công văn về việc đôn đốc tiến độ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19
Công văn về việc đôn đốc tiến độ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19
Công văn về việc đôn đốc tiến độ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/cong-van-ve-viec-don-doc-tien-do-trien-khai-tiem-vaccine-phong-covid-19-11280.html

In bài viết