10:56 | 16/05/2022

Yên Bái tạm dừng yêu cầu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào địa bàn tỉnh

Yên Bái tạm dừng yêu cầu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào địa bàn tỉnh
Yên Bái tạm dừng yêu cầu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào địa bàn tỉnh

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/yen-bai-tam-dung-yeu-cau-xet-nghiem-virus-sars-cov-2-truoc-khi-nhap-canh-vao-dia-ban-tinh-11129.html

In bài viết