08:43 | 09/05/2022

Đ/C Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiểm tra thực hiện nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy tại Trạm Tấu

Tiếp tục chương trình công tác, sáng nay 9/5/2022, đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu về công tác triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đ/C Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiểm tra thực hiện nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy tại Trạm Tấu
Quang cảnh buổi làm việc

Theo đó bám sát nội dung các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu đã ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đồng thời Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đã cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện.

Đ/C Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiểm tra thực hiện nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy tại Trạm Tấu
Đ/C Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu định hướng buổi làm việc

Kết quả đến nay trong số 144 chỉ tiêu đề ra có 56 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Chiếm 39 % tổng số chỉ tiêu. Trong đó có 63 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch giao; 20 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch giao. Có 5 chỉ tiêu chưa đến thời điểm đánh giá.

Đ/C Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiểm tra thực hiện nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy tại Trạm Tấu
Đ/C Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy

Một số Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh đã được Huyện ủy Trạm Tấu cụ thể hóa, đạt kết quả tốt như: Nghị quyết số 20 của Tỉnh ủy về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; Nghị quyết 28 về phát triển du lịch; Nghị quyết số 22 về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 24 về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh…

Đ/C Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiểm tra thực hiện nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy tại Trạm Tấu
Các đại biểu dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những cách làm hay, sáng tạo và những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; đồng thời, đề xuất các biện pháp, giải pháp trong thời gian tới và những kiến nghị, đề xuất với tỉnh để triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy tại huyện Trạm Tấu./.

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/dc-ta-van-long-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-kiem-tra-thuc-hien-nghi-quyet-chuyen-de-cua-tinh-uy-tai-tram-tau-11075.html

In bài viết