18:27 | 18/04/2022

Yên Bái: Số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm

Yên Bái: Số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm.
Yên Bái: Số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm
Yên Bái: Số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/yen-bai-so-ca-mac-moi-covid-19-tiep-tuc-giam-10949.html

In bài viết