18:14 | 11/04/2022

Yên Bái giảm 239 ca mắc mới COVID-19 so với ngày hôm qua.

Yên Bái giảm 239 ca mắc mới COVID-19 so với ngày hôm qua.
Yên Bái giảm 239 ca mắc mới COVID-19 so với ngày hôm qua.
Yên Bái giảm 239 ca mắc mới COVID-19 so với ngày hôm qua.

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/yen-bai-giam-239-ca-mac-moi-covid-19-so-voi-ngay-hom-qua-10897.html

In bài viết