18:31 | 09/04/2022

Yên Bái ghi nhận 1.608 ca nhiễm COVID-19 mới

Yên Bái ghi nhận 1.608 ca nhiễm COVID-19 mới
Yên Bái ghi nhận 1.608 ca nhiễm COVID-19 mới
Yên Bái ghi nhận 1.608 ca nhiễm COVID-19 mới

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/yen-bai-ghi-nhan-1608-ca-nhiem-covid-19-moi-10883.html

In bài viết