18:33 | 08/04/2022

Yên Bái: Số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm.

Yên Bái: Số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm.
Yên Bái: Số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm.
Yên Bái: Số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm.

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/yen-bai-so-ca-mac-moi-covid-19-tiep-tuc-giam-10874.html

In bài viết