18:56 | 07/04/2022

Số ca mắc COVID-19 tiếp tục giảm với 2.167 ca

Số ca mắc COVID-19 tiếp tục giảm với 2.167 ca
Số ca mắc COVID-19 tiếp tục giảm với 2.167 ca
Số ca mắc COVID-19 tiếp tục giảm với 2.167 ca

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/so-ca-mac-covid-19-tiep-tuc-giam-voi-2167-ca-10868.html

In bài viết