18:26 | 05/04/2022

Yên Bái ghi nhận thêm 2.280 ca nhiễm COVID-19

Yên Bái ghi nhận thêm 2.280 ca nhiễm COVID-19
Yên Bái ghi nhận thêm 2.280 ca nhiễm COVID-19
Yên Bái ghi nhận thêm 2.280 ca nhiễm COVID-19

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/yen-bai-ghi-nhan-them-2280-ca-nhiem-covid-19-10860.html

In bài viết