18:40 | 04/04/2022

Yên Bái: Số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm với 2.350 ca nhiễm.

Yên Bái: Số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm với 2.350 ca nhiễm.
Yên Bái: Số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm với 2.350 ca nhiễm.
Yên Bái: Số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm với 2.350 ca nhiễm.

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/yen-bai-so-ca-mac-moi-covid-19-tiep-tuc-giam-voi-2350-ca-nhiem-10847.html

In bài viết