18:29 | 03/04/2022

Yên Bái ghi nhận thêm 2.604 ca nhiễm COVID-19

Yên Bái ghi nhận thêm 2.604 ca nhiễm COVID-19
Yên Bái ghi nhận thêm 2.604 ca nhiễm COVID-19
Yên Bái ghi nhận thêm 2.604 ca nhiễm COVID-19

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/yen-bai-ghi-nhan-them-2604-ca-nhiem-covid-19-10840.html

In bài viết