18:51 | 01/04/2022

Yên Bái ghi nhận 2.998 ca nhiễm COVID-19 mới

Yên Bái ghi nhận 2.998 ca nhiễm COVID-19 mới
Yên Bái ghi nhận 2.998 ca nhiễm COVID-19 mới
Yên Bái ghi nhận 2.998 ca nhiễm COVID-19 mới

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/yen-bai-ghi-nhan-2998-ca-nhiem-covid-19-moi-10828.html

In bài viết