17:33 | 14/01/2022

Yên Bái chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng, kèm giông lốc mưa đá.

Yên Bái chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng, kèm giông lốc mưa đá.
Yên Bái chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng, kèm giông lốc mưa đá.
Yên Bái chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng, kèm giông lốc mưa đá.

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/yen-bai-chu-dong-ung-pho-voi-mua-lon-dien-rong-kem-giong-loc-mua-da-10284.html

In bài viết