19:55 | 10/01/2022

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán và triển khai điều trị F0 tại nhà.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán và triển khai điều trị F0 tại nhà.
Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán và triển khai điều trị F0 tại nhà.
Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán và triển khai điều trị F0 tại nhà.
Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán và triển khai điều trị F0 tại nhà.

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-dip-tet-nguyen-dan-va-trien-khai-dieu-tri-f0-tai-nha-10255.html

In bài viết