18:39 | 05/01/2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5 tháng 1 năm 2022
Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5 tháng 1 năm 2022
Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5 tháng 1 năm 2022

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-dich-benh-covid-19-ngay-5-thang-1-nam-2022-10218.html

In bài viết