20:39 | 01/01/2022

Thông báo khẩn: Tìm người có mặt tại các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thông báo khẩn: Tìm người có mặt tại các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Thông báo khẩn: Tìm người có mặt tại các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/thong-bao-khan-tim-nguoi-co-mat-tai-cac-dia-diem-lien-quan-den-truong-hop-mac-covid-19-tren-dia-ban-tinh-yen-bai-10189.html

In bài viết