19:45 | 29/12/2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 29 tháng 12 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 29 tháng 12 năm 2021
Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 29 tháng 12 năm 2021
Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 29 tháng 12 năm 2021

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-dich-benh-covid-19-ngay-29-thang-12-nam-2021-10164.html

In bài viết