Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

107 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 – 2026

87 lượt xem - 03/04/2021 14:20

Bản tin trước

[Xem thêm]
BCĐ Bầu cử huyện Yên Bình triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

BCĐ Bầu cử huyện Yên Bình triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Mù Cang Chải tiếp xúc cử tri xã Púng Luông và Nậm Khắt

Các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Mù Cang Chải tiếp xúc cử tri xã Púng Luông và Nậm Khắt

Văn Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử ở cơ sở

Văn Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử ở cơ sở

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về bầu cử gắn với các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về bầu cử gắn với các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Người dân Yên Bái hướng về ngày bầu cử

Người dân Yên Bái hướng về ngày bầu cử

Các ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Lục Yên

Các ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Lục Yên

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Trấn Yên

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Trấn Yên

Đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Yên Bái chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Yên Bái chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Cảnh giác với những âm mưu chống phá cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Cảnh giác với những âm mưu chống phá cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Trấn Yên: Tập huấn cho đại biểu nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn

Trấn Yên: Tập huấn cho đại biểu nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn

Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ hướng dẫn xây dựng chương trình hành động cho 48 ứng cử viên đại biểu HĐND

Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ hướng dẫn xây dựng chương trình hành động cho 48 ứng cử viên đại biểu HĐND

Các tổ chức hội hướng về ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Các tổ chức hội hướng về ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Những quy định trong việc vận động bầu cử

Những quy định trong việc vận động bầu cử

Văn Yên với phong trào thi đua “đi bầu đủ, đi bầu sớm”

Văn Yên với phong trào thi đua “đi bầu đủ, đi bầu sớm”

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Nhân dân Trấn Yên hướng về ngày hội lớn

Nhân dân Trấn Yên hướng về ngày hội lớn

Công an TP Yên Bái đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử

Công an TP Yên Bái đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại