KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Yên Bình với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

20:03 | 26/07/2019 163 lượt xem