LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Yên Bình với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

20:03 | 26/07/2019 281 lượt xem