Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bình: Trên 200 người tham gia Ngày hội toàn dân hiến máu tình nguyện

18:43 | 07/07/2019 50 lượt xem