TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bình tập trung sản xuất vụ đông

19:53 | 07/11/2018 86 lượt xem