Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bình sẵn sàng cho giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Phát thanh – Truyền hình Yên Bái năm 2019

19:30 | 15/03/2019 300 lượt xem