Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bình phát triển thủy sản góp phần xây dựng nông thôn mới

20:48 | 04/10/2018 161 lượt xem