Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bình phát huy vai trò KH&CN trong xây dựng nông thôn mới

19:29 | 18/04/2019 80 lượt xem