Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bình phát huy hiệu quả Quỹ xây dựng nông thôn mới

11:34 | 19/05/2019 137 lượt xem