Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Yên Bình – Miền đất sơn thủy hữu tình

20:37 | 09/11/2017 316 lượt xem