Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bình gặp mặt các cán bộ nghỉ hưu năm 2018

19:40 | 16/01/2019 278 lượt xem