Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Yên Bình: Diện mạo mới sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

20:24 | 10/09/2019 223 lượt xem