Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bình đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

19:31 | 25/12/2018 208 lượt xem