TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bình đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

19:31 | 25/12/2018 172 lượt xem