TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bình đầu tư 345 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn

19:29 | 05/11/2018 268 lượt xem