Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bình đầu tư 345 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn

19:29 | 05/11/2018 295 lượt xem