Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bình chung tay hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở

20:07 | 23/04/2019 75 lượt xem