Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bình: Các thôn, tổ dân phố hoạt động ổn định sau sắp xếp

16:40 | 17/02/2019 170 lượt xem