Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Yên Bình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

11:04 | 12/10/2011 868 lượt xem