Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái –Xaynhabuly hướng tới hợp tác lâu dài và hiệu quả

18:33 | 12/11/2018 129 lượt xem